תחומי פעילות

טיפול במים - ייעוץ פיתוח תכנון הקמה ואחזקה


• הקמת מתקנים לטיפול בשפכים מוניציפאליים ותעשייתים.

• הקמת מתקנים לטיפול בשפכים במרתפי בנינים גבוהים.

• שדרוג בריכות אוורור ומתקני בטון קיימים מבחינת איכות הקולחין והגדלת הספיקה.

• טיפול בשפכי תעשייה (רפתות, מחלבות, תשטיפים).

• טריטק21 מציעה מגוון של פתרונות לחיסכון והתייעלות לשימוש והשבה של מים לצורכי השקייה, מגדלי קירור ועוד.

• טריטק21 משלבת טכנולוגיות רבות לטיפול בשפכים, על מנת לתת פתרון היברדי התואם את צורכי הלקוח.