קישורים

• משרד הבריאות- Ministry of Health

• המשרד להגנת הסביבה- Ministry of Environmental Protection


• רשות המים- Water Authority