הפתרונות הטכנולוגים המובילים של החברה:
תחום הטיפול הביולוגי
טיפול ביולוגי רב־שלבי   MSBS ללא עודפי בוצה אורגנית
מערכת מודולרית אטרקטיבית בהשקעה ובעלות האחזקה,  עבור שפכים מוניציפאליים ותעשייתיים, בתחום הרחב שבין-25 מ"ק עד 10,000 מ"ק ליממה.

טיפול ביולוגי ממברנלי רב שלבי MSBS+ MBR
המערכת מבוססת על מערכת טיפול רב-שלבי משולבת עם מערכת ממברנות MBR טבולות או חיצוניות, לקבלת שפכים באיכות רבעונית עם מינימום עודפי בוצה. מיועדת עבור שפכים מוניציפאליים ותעשייתיים.

טיפול היברידי HEBS
שילוב של טכנולוגיית האלקטרופלקולציה עם טכנולוגיות ביולוגיות ופיזיקליות.

תחום הטיפול הפיזיקלי
חמצון מתקדם באמצעות UVו - AOR
על ידי שימוש בראקטורים מתקדמים על בסיס MP
להורדת תכולת ה-COD המומס בשפכים תעשייתיים.

חיטוי באמצעות טכנולוגיית UVו - ADR 
על ידי שימוש בראקטורים יחודיים שפותחו בטריטק21 לצורך חיטוי שפכים מוניציפאליים ביעילות גבוהה ובעלויות אטרקטיביות.
מערכות מתקדמות לטיפול שלישוני בשפכים על בסיס טכנולוגיות:
סינון מצע.
סינון ממברנלי.
שימוש בUV.
שימוש במערכות הכלרה.

סינון ממברנלי
שימוש בטכנולוגיית ממברנות על בסיס UF ,NF ו-RO לקבלת:
• קולחים מטופלים מהתעשיה.
• טיהור מים והתפלה.
• טיוב בארות.
פתרונותינו