טריטק21 תעשיות בע"מ מפעילה מתקנים כבר משנת 2008

2008 – ספרד - מתקן פיילוט 25 מק"י.
 
 2008 - רומניה - מתקן זמני 25 מק"י.

2009 – ישראל - מתקן 100 מק"י במחנה אמיתי.

2010 – ישראל - מתקן פיילוט בתוך בריכת מט"ש נשגב – גדרה.

2011 – סין - מתקן 1,000 מק"י.

2012 - ישראל - מתקן  15 מק"י במעבר כרם שלום.

2013 – סין - מתקן 5,000 מק"י תעשייתי.

2013 – מינאמר (בורמה) - מתקן 50 מק"י בבית ספר,
 
2013 - סין - מתקן 1,000 מק"י.
 
2014 - ישראל - מתקן 100 מק"י בלוזית (מ.א. מטה יהודה),
 
2014 - ישראל - מתקן 100 מק"י בניל"י (מ.א. בנימין),
 
2015 - ישראל -  שדרוג והקמה של מתקן 100 מק"י בא.ת. מיתרים (מ.א. הר חברון).
 
2016 - ישראל - תחילת הקמה של מתקן 400 מק"י בנוקדים עבור מ.א. גוש עציון
 
2016 – מינאמר (בורמה) - בתכנון שני מתקנים לבתי ספר. 
פרויקטים