תצורות
 

טיפול ביולוגי מתקדם במתקן חדשני מפיברגלס כאשר הגודל בהתאמה ללקוח
MSBS טיפול ביולוגי רב שלבי.

 מתקן על בסיס מכולות בתקן ISO
MSBS טיפול ביולוגי רב שלבי

מתקן הממוקם בתוך בריכת חימצון ישנה
MSBS טיפול ביולוגי רב שלבי מתקן מבטון על או תת קרקעי

MSBS טיפול ביולוגי רב שלבי